SEN Vám zajistí bezproblémové a hezké bydlení za přiměřenou cenu.

Ekonomická činnost

Evidence a předpis nájmu a záloh na služby.

Evidence a předpis dlouhodobých záloh na     opravu.

Vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotky.
Vedení podvojného účetnictví družstev a společenství vlastníků jednotek.
- zpracování roční účetní závěrky včetně daňového přiznání
- zpracování mzdové agendy
- zpracování roční zprávy o hospodaření
- vyúčtování fondu oprav pro jednotlivé vlastníky
- zpracování podkladů pro daňová přiznání vlastníků
ekonomické a daňové poradenství
urgence a účinné vymáhání dluhů

Technická činnost

zajištění zákonem povinných revizí (např. rozvody elektro, plynu, výtahu)
odstraňování revizních závad
zajištění oprav a rekonstrukcí svěřených objektů, účast na kontrolních dnech
přejímky díla
realizace výběrových řízení
pravidelná kontrolní činnost
průběžné odstraňování drobných závad
vyřizování a účast na stavebních řízeních
spolupráce se znalci v oboru
technické konzultace

Administrativní a podpůrná činnost

účast správce na shromáždění vlastníků resp. na členské schůzi
PO a BOZP
zajištění úklidu
zajištění právních služeb v oblasti bytového práva
zajištění havarijní služby
zajištění dodávek medií, odvozu odpadu

Lidové bytové družstvo Praha 8
V Zahradách 21/786
180 00 Praha 8
zapsané u MS Praha, odd. Dr., vložka 835,

IČ 48030601
DIČ CZ48030601


Email: info@lbd8.cz


Tel: 284 840 810
    Děkujeme za Váš zájem. Ozveme se Vám zpět co nejdříve to půjde.